Fredagen 5 augusti

 

Löpning

 

Längd

Tresteg

Höjd

Stav

Kula

Diskus

Spjut

Slägga

Vikt

11.00

 

 

 

 

M45 (6)

 

M55 (4)

M35 (3)

 

K35 - K45

 

11.15

400m häck (91.4)

M35-M45 (1+1+2)

 

 

 

 

 

 

 

(0+2+3)

 

11.25

400m häck (84.0)

M50 - M 55 (2+1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.45

300m häck (76.2)

K 50(1)

 

 

 

 

 

M45 (8)

 

 

 

11.45

300m häck (76.2)

M 60-65 (1+4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.55

300m häck (68.6)

M 70-75 (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.00

 

 

K60 + (2+2)

 

M65(6)

 

M40 (12)

 

 

 

 

12.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K50 - K60

 

12.15

100 meter

M 35 (5)

 

 

 

 

 

 

 

(1+2)

 

12.25

100 meter

M 40 (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.35

100 meter

M 45 (9)

 

 

 

 

 

M50 (8)

 

 

 

12.50

100 meter

M 50 (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.00

100 meter

M 55 +M 60 (4+1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.10

100 meter

M 65 (9)

 

 

 

 

 

 

 

K65+

 

13.25

100 meter

M 70 (5)

 

 

 

 

 

 

 

(3+1+1)

 

13.35

100 meter

M 75-85 (4+1+1)

 

 

M50+M55

 

M35 (2)

M55 (3)

 

 

 

13.45

100 meter

K 35-45 (1+4+2)

 

 

(3+2)

 

 

 

 

 

 

13.55

100 meter

K 50-55 (4+1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.05

100 meter

K 60-70 (1+3+2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.15

100 meter

FINALER

 

 

 

 

M50 (8)

 

 

 

 

14.15

100 meter

M45

 

 

 

 

 

M60 (8)

 

 

 

14.25

100 meter

M65

K35 - K50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1+2+1+2)

 

 

 

 

 

 

 

 

14.27

INVIGNING

INVIGNING

INVIGNING

INVIGNING

INVIGNING

INVIGNING

INVIGNING

INVIGNING

INVIGNING

INVIGNING

INVIGNING

14.35

800 meter

M 35 (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.45

800 meter

M 40 (9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.55

800 meter

M 45 (9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.05

800 meter

M 50 (6)

 

 

M35+M40

 

M45 (12)

 

 

 

M70 (6)

15.15

800 meter

M 55 -M 60 (4+3)

 

 

(1+4)

 

 

 

 

 

 

15.25

800 meter

M 65 (7)

 

 

 

 

 

M65 (11)

 

 

 

15.35

800 meter

M 70-80 (3+1+1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.45

800 meter

K 35-45 (2+2+1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.55

800 meter

K 50-55 (3+1)

M70 - M80+

 

 

 

 

 

 

 

 

16.05

800 meter

K 60-70 (3+2+4)

(3+1+0+1+1)

 

 

 

 

 

 

 

 

16.15

 

 

 

 

 

 

M60 (8)

 

 

 

 

16.25

4x100m Stafett

M 35+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.35

4x100m Stafett

K 35+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.50

5 000 meter

M 35 (7)

 

 

 

 

 

M40 (10)

 

 

M75+

17.15

5 000 meter

M 40 (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

(5+2+3+2)

17.40

5 000 meter

M 45 (6)

 

 

M60 (5)

 

 

 

 

 

 

18.10

5 000 meter

M 50-60 (4+2+8)

 

 

 

 

M65 (8)

 

K35 - K45

 

 

18.30

5 000 meter

M 65 (10)

 

 

 

 

 

 

(0+4+3)

 

 

18.55

5 000 meter

M 70-80-85 (3+4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.25

5 000 meter

K 35-45 (1+3+5)

 

 

 

 

 

 

K50+

 

 

19.55

5 000 meter

K 50, 60-65 70

 

 

 

 

 

 

(4+1+0+2)

 

 

 

 

(4+1+3+3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lördagen 6 augusti

 

Löpning

 

Längd

Tresteg

Höjd

Stav

Kula

Diskus

Spjut

Slägga

Vikt

10.00

3000m hinder (91.4)

M 45-50 (2+2)

M65 (8)

 

 

M60 (3)

 

 

M70 + M75

M35 - M45

 

10.25

2000m hinder (76.2)

M 60-65 (2+2+1+1)

 

 

 

 

 

 

(4+5)

(1+7+4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.45

200 meter

M 40 (7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.00

200 meter

M 50 (7)

 

 

 

 

 

 

M80+

 

 

11.15

200 meter

M 65 (10)

 

 

 

 

 

 

(2+4+2)

 

 

11.20

200 meter

M 55 (3)

M40 (6)

 

 

M65 (3)

 

 

 

 

 

11.30

200 meter

M 35 (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.40

200 meter

M 45 (6)

 

 

 

 

 

 

 

M50 + M55

 

11.50

200 meter

M 60 (2)

 

 

 

 

 

 

 

(5+3)

 

12.00

200 meter

M 70 (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.10

200 meter

M 75 (4)

 

 

 

 

 

M70 (8)

 

 

 

12.20

200 meter

M 80 (2)

 

 

 

M45 (2)

 

 

 

 

 

12.30

200 meter

K 35 + K45 (1+2)

M35 (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

12.40

200 meter

K 40 (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.50

200 meter

K 50-55 (4+1)

 

 

 

 

 

 

 

 

K35 - K45

13.00

200 meter

K 60 (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

(0+2+2)

13.20

200 meter

K 65-70 (3+3)

M45 + M50

 

 

 

 

M75 +

 

 

 

13.30

1 500 meter

M 35 + M 40 (2+6)

(8+2)

 

 

M35 + M40

 

(8+3+4+2)

 

 

 

13.40

1 500 meter

M 45 (8)

 

 

 

(3+2)

 

 

 

 

K50+

13.50

1 500 meter

M 50 +M55 (4+3)

 

 

 

 

 

 

 

 

(2+1+0+4+0+1)

14.00

1 500 meter

M 60 (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.10

1 500 meter

M 65 (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.20

1 500 meter

M 70 (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.30

1 500 meter

M 75-85 (1+2+3)

 

 

 

 

 

K40 (4)

 

 

 

14.40

1 500 meter

K 35-45 (2+3+2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.50

1 500 meter

K 50-60 (4+2+3+3+3)

M55 + M60

 

 

M70+(3+2)

 

 

 

M60 (6)

 

15.00

 

 

(2+2)

 

 

 

 

 

 

 

 

15.10

 

 

 

 

 

 

 

K45 - K55

 

 

 

15.30

200 meter Finaler

 

 

 

 

 

 

(4+2+2)

 

 

 

15.30

200m

M40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.45

200 meter

M50

 

M70+ + K35+

 

 

 

 

 

 

 

15.55

200meter

M65

 

(3+1+0+1)

 

M50 +M55

 

 

 

M65 (7)

 

16.10

 

 

 

(1+1+1+2)

 

(3+2)

 

K65 +

 

 

 

16.20

 

 

 

 

 

 

 

(1+3+1)

 

 

 

16.30

4x400 meter Stafett

M 35+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.50

4x400 meter Stafett

K 35+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Söndagen 7 augusti

 

Löpning

 

Längd

Tresteg

Höjd

Stav

Kula

Diskus

Spjut

Slägga

Vikt

09.00

110 meter häck (99.1)

M40-45 (1+3)

 

M45+ M50

K70 (2)

 

K35 + K45

 

M60 (10)

M70 + M 75

 

 

 

 

 

(6+2)

 

 

(1+4)

 

 

(4+6)

 

09.20

100 meter häck (91.4)

M 50 + M55(2+1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.25

100 meter häck (84.o)

M60-65 (1+5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.40

80 meter häck (76.2)

M 70-75 (4+2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.45

80 meter häck (76.2)

K 40, K50 (3+1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.45

80 meter häck (68.6)

K65 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.50

 

 

 

 

 

 

K40 (3)

 

 

 

 

10.10

400 meter

M 35 (2)

 

M60 + M65

 

 

 

 

 

M80 +

 

10.20

400 meter

M 40 (7)

 

(3+4)

 

 

 

 

M50 +M55

(2+3+2)

 

10.30

400 meter

M 45 (8)

 

 

 

 

 

 

(5+2)

 

 

10.40

400 meter

M 50 (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.50

400 meter

M 55 (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.00

400 meter

M 60 (3)

 

 

 

 

K50 +K55

 

 

 

 

11.10

400 meter

M 65 (11)

 

 

 

 

(4+2)

 

 

 

 

11.20

400 meter

M 70 (5)

 

 

M70 (4)

 

 

 

M 65 (10)

 

M40 - M45

11.30

400 meter

M 75-85 (2+1+1)

 

 

 

 

 

 

 

 

(7+5)

11.40

400 meter

K 40 (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.50

400 meter

K 45 (2)

 

 

 

 

M70 (7)

 

 

 

 

12.00

400 meter

K 50-55 (3+1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.10

400 meter

K 60-65 (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.20

400 meter

K65 (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.30

400 meter

K70 (2)

 

 

M75 +

 

 

 

M45 (9)

 

 

12.40

10 000 meter

M 35 (8)

 

M35 + M40

(2+1+1+1)

 

 

 

 

 

 

12.50

 

 

 

(1+5)

 

 

 

 

 

 

M50 + M55

13.15

10 000 meter

M 40-45 (6)+(8)

 

 

 

 

M75 +

 

 

 

(4+4)

13.30

 

 

 

 

 

 

(6+3+5+2)

 

M40 (10)

 

 

14.10

10 000 meter

M 50-60 (5)+(1)+(5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.15

 

 

 

 

K40 - K50

 

 

 

 

 

M65 (7)

15.00

110 meter häck (99,1)

M35 (2)

 

 

(1+2+3)

 

 

 

 

 

 

15.10

10 000 meter

M 65-80 (10+4+2)

 

 

 

 

K65 +

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6+3+1)

 

 

 

 

15.30

 

 

 

 

 

 

 

 

M35 (3)

 

M60 (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.10

10 000 meter

K 40-60+ (3+3+4+2+3+1)